Bruxweb

Webbdesign IT Företagande Innovationer

Affärssystem

Många företag jobbar med olika affärssystem. Vissa specifikt anpassade för sin bransch. Det finns bla. bokningssystem,bokföringsprogram och grafiskaprogram. Alla framtagna för att göra just den specifika delen av arbetet smidigare.

Att lära sig ett nytt affärssystem är inte det lättaste, men när man sedan är inne i det är det svårt att tänka sig hur man någonsin kunde vara utan det. Sedan kommer någon ny uppdatering eller förbättring, då man tycker det känns krångligt igen, tills man är lika inkörd på de förändringarna.

Idag börjar det även bli vanligare att man integrerar kunder och leverantörer i sina beställningssystem. I tillverkingsindustrin vill man inte binda kapital i att skapa onödiga lager utan många försöker ha sina komponenter hemma när de behövs i tillverkningen. Det kräver att man har ett bra samarbete med sina leverantörer.

Då är bra och välfungerande affärssystem en stor fördel. Att manuellt kolla behovet av varje del som behövs i processen skapar både en mänsklig osäkerhetsfaktor och skapar väldigt mycket extra arbetsuppgifter till skillnad mot att ett system skickar behovsbilden till leverantören.

Att hitta ett bra affärssystem kan vara tidskrävande och en stor ekonomisk investering. Men ifall man hittar ett system som ökar effektiviteten, kan det vara värt den långsiktiga investeringen.