Bruxweb

Webbdesign IT Företagande Innovationer

Att avveckla ett företag

Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig, man hade höga intentioner om att företaget skulle bli ett av de största i landet men på grund av olik anledningar så hände något.

Valet kan stå mellan konkurs eller att avveckla företaget. Det finns även andra sätt att avveckla sitt företag som du kan läsa på hos Verksamt. 

Avveckla företaget

Genom att kontakta Citadellet Likvidationer så kan de hjälpa dig att avveckla företaget genom likvidation eller snabbavveckling av ditt företag. I korta drag kan man säga att företaget köps upp av Citadellet som tar efter köpet över allt ansvar för det företag man köpt. Du som säljare får en summa för ditt företag och Citadellet likviderar företaget efter konstens alla regler. Du som säljare behöver inte alls engagera dig något mer då företaget gått till annat ägande.

Lägga företaget i konkurs

Om företaget bestämmer sig för att lägga företag i konkurs så är det i första hand för att skulder som finns ska kunna betalas. Man lämnar in en konkursansökan till Tingsrätten som i sin tur tar upp ärendet och utser en konkursförvaltare. Turordningen är denna att konkursförvaltaren reder ut hur det ser ut för företaget, vilka tillgångar som finns och vilka skulder som finns.  När denne har gjort sitt arbete så lämnar denne tillbaka konkursansökan till Tingsrätten som avslutar konkursen.