Bruxweb

Webbdesign IT Företagande Innovationer

Brandsäkerhet

Har ni reguljära brandövningar på ert företag? Hur ser det ut med brandsäkerhet hos er och är det något som ni som företagare funderar på? Det är viktigt att man tar tag i dessa frågor om olyckan skulle vara framme och man som anställd kanske inte vet hur man ska bete sig och vad man ska göra.

Det gäller att framförallt utbilda och upplysa om vad som ska göra i händelse av brand. Utrustning som brandfiltar, brandvarnare och brandsläckare finns att köpa online idag så detta bör man göra omgående om det inte gjorts. Finns det brandsläckare så bör dessa undersökas så att de är funktionella, vänd på dessa en gång per år eller så för att röra om i släckarens pulver om det är en pulversläckare.

Kolla upp med ert skyddsombud om ni på er arbetsplats funderar på detta med brandsäkerhet, det finns bra information på nätet hur man ska uppföra sig och vad som man bör tänka på om brand skulle uppstå på arbetsplatsen. Om det skulle uppstå brand i första hand rädda dig själv, hjälp andra och varna alla du ser. Larma 112 och meddela vad som hänt, var det brinner och om det finns personer i byggnaden. 

Försök att förhindra branden om det är möjligt, i annat fall avvakta brandkåren. Ta inga onödiga risker, det är brandkårens jobb. Försök bistå så mycket med den kunskap du har om fastigheten och annat som kan hjälpa brandkåren.