Bruxweb

Webbdesign IT Företagande Innovationer

Företaget och arbetsmiljön

Som företag så bär man ett ansvar om den arbetsmiljö som finns på arbetsplatsen. Det är viktigt att man ser till att lagar och regler följs hur arbetsmiljön ska vara. Det finns saker som kan vara relativt självklara på en arbetsplats. Brandsäkerhet är ett sådant.

Det gäller att se till så att det finns brandvarnare är installerade i lokalerna men också att det placerats ut brandsläckare på strategiska platser. Även brandfiltar är bra att placera strategiskt. Nu räcker ju det inte bara att man har dessa saker utan det gäller att personalen vet var dessa finns och hur man använder de produkter som placerats ut. Se till att ha regelbundna brandövningar på företaget.

Det går att kolla upp med brandförsvaret om de kan komma förbi och ta någon eller några timmar för att utbilda personalen om vad man bör tänka på vid brand. Se till att någon på arbetsplatsen får bli ombud för arbetsmiljön och som kan kalla till övningar och annat som har med arbetsmiljön att göra. Den personen kan man som anställd vända sig till om det är något som man tycker borde förbättras. Det är viktigt att man systematiskt arbetar med den arbetsmiljö som man befinner sig i för att förbättra och säkra upp sin arbetsplats.