Bruxweb

Webbdesign IT Företagande Innovationer

Resa på företagets slant

Resor i tjänsten är en daglig förekomst för vissa företag. Andra kanske inte planerar mer än någon enstaka resa per år. När det dock blir dags för en resa är det bra att veta vad som gäller.

Att planera en företagsresa är oftast något som företaget hanterar. De kan boka in taxi, tåg eller flyg, eller låta en ta en av företagets bilar om de betalar för sådana. Alternativt får personen som reser ta sig egen bil. Men utgifterna för dessa ska då företaget stå för. Företaget ansvarar oftast för att boka in den anställde på ett hotell. Är det ett företag som ofta skickar ut anställda på tjänsteresor är det mycket möjligt att de väljer hotell som har erbjudanden för återkommande gäster.

Ett företag som ofta planerar tjänsteresor kan mycket väl lämna över allt sådant till ett annat företag som arbetar heltid med att erbjuda en sådan tjänst. Det kan många gånger spara en hel del tid då det enda företaget själv behöver göra är att betala en faktura för utfört arbete. Många gånger kan reseföretaget även hantera oförutsedda förändringar och hantera fall då kanske bagage gått förlorat eller liknande.

När man reser i tjänsten kommer man ha utgifter som företaget står för. Det är upp till varje företag att bestämma hur detta ska hanteras. Ett vanligt sätt är att ge den anställde en kreditkort som kan användas för dessa utgifter. Det är också ganska vanligt att begära fakturor. Mindre vanligt men fortfarande förekommande är att den anställde får stå för utgifterna själv och sedan bli återbetald. Det är dock viktigt att företaget återbetalar dessa utgifter innan de blir en börda på den anställdes privata ekonomi.

Då ökad levnadskostnad är rätt så vanligt vid tjänsteresor behöver företaget också ersätta den anställde ekonomiskt för detta. Detta görs genom att betala ut ett traktamente. Dessa blir dock lägre om företaget betalar måltiderna under tjänsteresan.