Bruxweb

Webbdesign IT Företagande Innovationer

Säkerhetsutrustning till kontoret

En säker arbetsplats är en bra arbetsplats. Säkerhet är dock ett koncept som täcker många olika områden. Här tänkte vi titta på vilken typ av säkerhetsutrustning man bör ha i en kontorsmiljö.

Om vi börjar att titta på frågan ur ett hälsoperspektiv kan man säga att det mest grundläggande är en förstaförbandslåda, väska eller liknande. En sådan kan man antingen sammanställa själv eller köpa färdigställd från en försäljare. Det är dock viktigt att fylla på dessa när en eller annan del av den används.

En annan sak som också är viktigt men som återfinns på betydligt färre arbetsplatser är en hjärtstartare. Detta är en maskin som används när någon drabbats att plötsligt hjärtstopp. Utan en hjärtstartare tillgänglig minskar chansen att överleva drastiskt, vilket är anledningen till att endast 6 % av drabbade överlever just nu. HLR Hjälpen säljer en av de mest lättanvända och mest sålda hjärtstartarna i världen som vägleder en genom användning av den.

En annan form av säkerhet ett kontor behöver utrusta sig mot är bränder. Det första försvaret i detta är så klart brandvarnare. Dessa bör vara utspridda över hela kontoret så att det aldrig är mer än 12 meter mellan två brandvarnare. Om någon del av kontoret har mycket lättantändligt material, så som papper, är det viktigt att det finns en där så att alla kan få varningen så tidigt som möjligt.

Medan brandvarnare gör ett väldigt bra jobb med att varna alla om branden är det också viktigt att ha något sätt att hantera mindre bränder innan de börjar utgöra en risk för intilliggande byggnader. Detta är så klart något man kan ordna med en enkel brandsläckare. Se bara till att välja en lämplig för kontorsmiljön. För mer information om brandsäkerhet kan man besöka Brandskyddsföreningen.