Bruxweb

Webbdesign IT Företagande Innovationer

Viktigt med en bra arbetsmiljö

 

Som företagare är det viktigt att du säkerhets ställer att dina anställda jobbar i en bra arbetsmiljö och det är minst sagt inte bara viktigt för de enskilda personerna som är anställda utan också för företagets framgångar rent ekonomiskt. Det bör alltså ligga i ditt intresse som arbetsgivare att underhålla arbetsplatsen så att det råder ett gynnsamt arbetsklimat där din produktion framställs. 

Jobbet är en plats där många av oss spenderar stor del av våra liv, vi måste trivas där för att kunna göra vårt jobb på bästa möjliga sätt och det finns studier som visar att effektiviteten påverkas starkt negativt av att vi inte trivs på våra arbetsplatser. i dag jobbar många företag utefter så kallade "friskfaktorer" som är ett begrepp som i korta drag systematiskt syftar till att ge den enskilde individen optimala förutsättningar för att må bra och kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett skonsamt och effektivt sätt. Företag som använder sig av regelbunden underhållning av arbetsplatsen har färre antal sjukskrivningar, vilket givetvis gynnar företagets framgångar. 

Enligt arbetsmiljölagen som antogs 1 Juli 1978 av riksdagen står det att den som är anställd ska kunna påverka arbetet genom att vara med och bestämma om förändringar som rör arbetet, arbetsmiljölagen har givetvis utvidgats sedan 1978 men det är viktigt att upplysa sina anställda om de rättigheter som de faktiskt har det gör också att du som chef har lättare att identifiera ett problem långt innan det kanske börjat påverka dina produktivitet och företagets ekonomi. Alla tjänar på att gemensamt se efter arbetsplatsen och arbetsmiljölagen är slags ramlag som man med enkla medel kan använda sig av och jobba inom, det är inte bara vinstgivande utan även förebyggande. 

Ta hand om arbetsplatsen som en helhet och var lyhörd för vad dina anställda behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, det är en så kallad "win win" situation.

Lycka till!